Structural Mechanics 2

Kód předmětu: 132ST02
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Anotace(semestr B232)
The principal objective of the course is to familiarise students with the application of basic principles of mechanics to the determination of the distribution of internal forces in statically determined structures, cross-sectional properties and the elementary definition of stress.
Obsah 
The principal objective of the course is to familiarise students with the application of basic principles of mechanics to the determination of the distribution of internal forces in statically determined structures, cross-sectional properties and the elementary definition of stress.
Literatura 
[1]  W.F. Riley, L.D. Sturges, Engineering Mechanics - Statics, JOHN WILEY & SONS, INC., New York, 1993, ISBN 9780471053330
[2]  S. Timoshenko, Strength of materials - Part I, Elementary theory and problems, D. VAN NOSTRAND COMPANY Inc., New York, 1930
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132ST01
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132SM3E
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132TELA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 2nd semester (BD20200200), dop. semestr 2 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 2nd semester (BD20200200), dop. semestr 2 (valid from 2023/24 )