Theory of Elasticity

Kód předmětu: 132TELA
Garant předmětu: doc. Ing. Jan Vorel, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Anotace(semestr )
Basic assumptions and basic equations of theory of elasticity. Assumptions on deformation and stress distribution in beams. Tension and compression, pure bending, bending moments in two planes, combination of axial and bending stresses. Core of a cross section. Differential equation of elasticity curve. Shear stresses in flexural beams. Free torsion. Elastic-plastic and plastic state of cross-section. Stability of beams. 2D problems, walls and plates.
Obsah 
Theory of elasticity starts with results from courses of Structural Mechanics and introduces an equivalent to generalized internal forces - stresses, which are valid in entire cross-section. Basic assumptions on bending and torsion are discussed. Essential problems of beams are solved.

Literatura 
[1]  Šejnoha, M., Bittnarová, J., Šejnoha, J.: The Theory of Elasticity 10, ČVUT Publ. House, 1998, ISBN 8001018709
[2]  Procházka, P.: The Theory of Elasticity 20, ČVUT Publ. House, 1999, ISBN 8001019497
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 101MT02
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132ST02
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 132STA
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133FSTC
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134FSTT
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134TS01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 3rd semester (BD20200300), dop. semestr 3 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 3rd semester (BD20200300), dop. semestr 3 (valid from 2023/24 )