Diagnostika stavebních konstrukcí

Kód předmětu: 132YDSK
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Polák, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Anotace(semestr B232)
Diagnostické systémy, monitorování stavebních konstrukcí a jejich uplatnění v diagnostice, měřicí linka a její členy, radarová interferometrie, korelace digitálního obrazu, tenzometrie a jejich aplikace v diagnostice, využití statické zatěžovací zkoušky, dynamické zatěžovací zkoušky, experimentální modální analýzy, validace a identifikace teoretických modelů existující stavby, vyšetřování trhlin, stanovení materiálových vlastností, experimentální postupy používané pro stanovení velikosti osových a předpínacích sil v konstrukčních prvcích stavebních konstrukcí.
Obsah 
1.  Úvod, terminologie, diagnostické systémy, monitorování stavebních konstrukcí – praktické příklady (budovy v nadloží tunelu, silniční most, železniční most, vibrace závěsů silničního mostu).
2.  Diagnostický monitorovací systém využitý při výstavbě dálničního mostu a k sledování železničního mostu po jeho uvedení do provozu – cíle experimentů, uspořádání, použité měřicí linky, vyhodnocené výsledky experimentů a jejich rozbor.
3.  Měřicí linka a její členy - základní typy snímačů, které jsou k dispozici na fakultě stavební, laserové snímače dráhy, laserové snímače rychlosti, radarová interferometrie, korelace digitálního obrazu, příklady využití v diagnostice stavebních konstrukcí.
4.  Tenzometrie a její využití v diagnostice stavebních konstrukcí.
5.  Využití statické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné zásady, praktické příklady.
6.  Využití experimentálně stanovených charakteristik vlastního kmitání konstrukce v diagnostice stavebních konstrukcí – praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, nejdůležitější výsledky, závěry a doporučení).
7.  Validace a Identifikace teoretického modelu existující stavby na základě výsledků experimentu.
8.  Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – 1. část – praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, zpracování naměřených dat, nejdůležitější výsledky, závěry a doporučení).
9.  Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – 2. část – praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, zpracování naměřených dat, nejdůležitější výsledky, závěry a doporučení).
10.  Vyšetřování trhlin – technologické trhliny, statické trhliny, monitorování chování trhlin, praktické příklady analýzy trhlin.
11.  Stanovení materiálových vlastností nosných konstrukcí na existujících stavbách.
12.  Určení velikosti osových a předpínacích sil v konstrukčních prvcích stavebních konstrukcí (v táhlech, závěsech, předpínacích kabelech apod.).
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Bilčík, J. – Dohnálek, J. Sanace betonových konstrukcí. Vydavatelství Jaga group v.o.s., Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-24-9
Doporučená literatura:
[2]  Pirner, M. - Fischer, O. Zatížení staveb větrem. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2003, ISBN 80-86769-10-0
[3]  Pirner, M. - Fischer, O. Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010, ISBN 978-80-87438-18-3
[4]  Lunga, R. – Solař, J. Kostelní věže a zvonice. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-1236-9
Studijní pomůcky:
[5]  Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )