Seizmické inženýrství

Kód předmětu: 132YSEI
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Základní principy navrhování seizmicky odolných konstrukcí. Metody výpočtu odezvy konstrukcí na zatížení zemětřesením podle Eurokódu 8.
Obsah 
1. Základy seizmického inženýrství
2. Základy seizmického inženýrství
3. Výpočet seizmické odezvy
4. Spektrum odezvy
5. Modální analýza pomocí spektra odezvy
6. Metoda výpočtu pomocí příčných sil
7. Duktilita konstrukcí
8. Přímá integrace pohybových rovnic
9. EC8 - Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení
10. Konstrukční zásady
11. Součinitel duktility podle EC8
12. Modální analýza pomocí spektra odezvy - symetrická vícepodlažní budova - příklad
13. Metoda postupného přitěžování
Literatura 
[1]  Chopra, A.K.: Dynamics of Structures, Pearson, 2017.
[2]  Máca J.: Seizmické inženýrství, ČVUT v Praze, 2021, https://mech.fsv.cvut.cz/web/
[3]  ČSN EN 1998 (EC8) Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )