Betonové konstrukce 3C

Kód předmětu: 133B03C
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/

Anotace(semestr )
Rozšíření znalostí v oblasti navrhování betonových předpjatých konstrukcí. Seznámení s problematikou speciálních hybridních a tenkostěnných konstrukcí. Moderní materiály a konstrukční řešení pro budoucnost.
Obsah 
Prohloubení teoretických znalostí v oblasti předpjatých a speciálních hybridních a tenkostěnných betonových konstrukcí.
Literatura 
[1]  Předpjaté betonové konstrukce, Jaroslav Navrátil, ISBN 80-214-2649-7;
[2]  Prestressed Concrete, A Fundamental Approach, Edward G. Nawy, ISBN 0-13-149759-6;
[3]  Stability of Structures, Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories, Zdenek P. Bazant, Luigi Cedolin, ISBN 0-486-42568-1;
[4]  Předané podklady z přednášek a další pomůcky;
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina Obor K Kostrukce pozemních staveb, 1. semestr (NC20160100), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 1. semestr (NC20230102), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )