Betonové konstrukce 3D

Kód předmětu: 133B03D
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Betonové stavby v liniové infrastruktuře.
Obsah 
Tento předmět doplňuje a částečně i reviduje znalosti využívání betonu v liniových stavbách, od základů jako definice materiálu a návrhových mezních stavů, přes speficické uspořádání mostních konstrukcí a základních znalostí o zakládání staveb, přes specifické využití jako naříklad betonových vozovek a nebo ostění tunelů po hodnocení existujících betonových konstrukcí a principech udržitelnosti.
Literatura 
[1]  Přednášky formou PDF
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 2. semestr (NK20160202), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina specializace Dopravní stavby a geotechnika, 2. semestr (NK20230202), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )