Betonové konstrukce 3K

Kód předmětu: 133B03K
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: www.fsv.cvut.cz http://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/ http://people.fsv.cvut.cz/~drahomic/

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá prohloubením znalostí v oblasti předpjatého betonu a vybraných problémů inženýrských konstrukcí.
Obsah 
1. Principy předpjatého betonu, kritéria použitelnosti a únosnosti, dráha předpínací výztuže. Posouzení MSP.
2. Posouzení MSÚ, částečné předpětí
3.-4. Materiály pro předpjatý beton
5. Nesoudržná předpínací výztuž a z toho plynoucí specifika. Předpětí u staticky neurčitých konstrukcí.
6. Vliv objemových změn betonu a jejich dopad do působení betonových konstrukcí.
7. Postupy výpočtu vlivu objemových změn betonu na působení a deformace předpjatých betonových konstrukcí.
8. Konstrukce z předpjatého betonu v pozemních a inženýrských stavbách (mimo mosty).
9. Skořepiny, specifika jejich působení postupy výpočtu a příklady.
10. Štíhlé konstrukce, specifika působení, výpočetní postupy a metody a obecné numerické metody.
11. Lanové předpjaté konstrukce, speciální případy vedení předpínací výztuže, hybridní konstrukce, extradosed mosty, půdorysně zakřivené konstrukce.
12. Smyk a kroucení, interakce ohybu, smyku a kroucení, návrh výztuže, mezní únosnost.
13. Zatížení mostů - modely pro zatížení silničních a železničních mostů a lávek, porovnání se staršími předpisy, zatěžovací zkoušky.
14. Starší normy a postupy návrhu a posouzení předpjatých konstrukcí. Hlavní a mimořádná zatížení.
Literatura 
[1]  Navrátil, J., Předpjaté betonové konstrukce. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004, ISBN 80-214-2649-7
[2]  Zich, M., Bažant, Z.: Montované betonové konstrukce. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2018, ISBN 978-80-7204-983-7
[3]  Zich, M., Bažant, Z.: Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2010, ISBN 978-80-7204-693-5
[4]  Vítek, J.: Historie předpjatého betonu. ČKAIT, 2016, ISBN 978-80-87438-84-8
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce, 1. semestr (NK20160101), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Inženýrské konstrukce, 1. semestr (NK20230101), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )