Betonové konstrukce 4C

Kód předmětu: 133B04C
Garant předmětu: prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://people.fsv.cvut.cz/~stembpet/133B04C/133B04C.html

Anotace(semestr B232)
Prohloubení poznaků v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí se zaměřením na tvorbu inženýrského cítění. V rámci tohoto předmětu jsou získány schopnosti rychlého odhadu rozložení nutné výztuže v železobetonových deskách obecného tvaru, schopnosti tvorby základního strut-and-tie modelu pro daný konstrukční detail, schopnosti navrhnout optimální množství výztuže v obecném bodě železobetonových desek a stěn obecného tvaru podle rozložení vnitřních sil získaných běžně dostupnými výpočetními programy. V rámci tohoto předmětu jsou ještě vysvětleny základní principy analýzu uvažující plastizování materiálu a vyztužování železobetonových základových konstrukcí.
Obsah 
1. Opakování, materiály, posouzení železobetonových prvků na účinky ohybového momentu a smyku
2. Návrh železobetonové desky na účinky kombinace ohybového a krouticího momentu v bodě
3. Návrh železobetonové desky obecného půdorysu s uvážením protlačení
4. Návrh železobetonové stěny obecného tvaru
5. Teorie plasticity a její aplikace na železobetonové konstrukce
6. Deformace železobetonových konstrukcí
7. Analýza železobetonových konstrukcí pomocí výpočetních programů
8. Strut-and-tie modely, princip a příklady
9. Nelineární výpočet železobetonových konstrukcí
10. Pravděpodobností přístupy při návrhu železobetonových konstrukcí
11. Základové konstrukce a průmyslové podlahy
12. Pokročilé železobetonové konstrukce
13. Pokročilé železobetonové konstrukce
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  J. Procházka a kol. Příklady navrhování betonových konstrukcí 1, Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-903807-5-2
[2]  M. Collepardi. Moderní beton, ČKAIT, 2009. ISBN 978-80-87093-75-7
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Kostrukce pozemních staveb, 2. semestr (NC20160200), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 2. semestr (NC20230202), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )