Betonové konstrukce 4K

Kód předmětu: 133B04K
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/

Anotace(semestr )
Seznámení s detailní problematikou návrhu předpětí mostních konstrukcí, postupy jejich výpočetní analýzy a vlivy technologie výstavby. Seznámení s principy konstrukční generické optimalizace.
Obsah 
1. Principy návrhu předpětí pro mostní konstrukce - část 1
2. Principy návrhu předpětí pro mostní konstrukce - část 2
3. Principy návrhu předpětí pro mostní konstrukce - část 3
4. Základní filosofie tvorby výpočetních modelu betonových mostních konstrukcí
5. Výpočetní analýza - letmo betonované konstrukce
6. Výpočetní analýza - vysouvané konstrukce, segmentové konstrukce
7. Výpočetní analýza - zavěšené a hybridní konstrukce
8. Geometrická optimalizace konstrukcí
9. Návrhové normové postupy betonových mostních konstrukcí - porovnání současných a dříve platných postupu
10. Vybrané problémy při realizaci mostních konstrukcí
11. Smyk a kroucení - teoretická analýza železobetonových a předpjatých konstrukcí, praktické provádění, konstrukční zásady
12. Interakce mostní konstrukce a podloží (okolního prostředí)
13. Shrnutí a opakování probírané látky
Literatura 
[1]  Předpjaté betonové konstrukce, Jaroslav Navrátil, ISBN 80-214-2649-7, 2008
[2]  Prestressed Concrete, A Fundamental Approach, Edward G. Nawy, ISBN 0-13-149759-6, 2005
[3]  Stability of Structures, Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories, Zdenek P. Bazant, Luigi Cedolin, ISBN 0-486-42568-1, 2003
[4]  webové stránky předmětu - poskytnuté podklady z přednášek a další pomůcky
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce, 2. semestr (NK20160201), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina specializace Inženýrské konstrukce, 2. semestr (NK20230201), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )