Bakalářská práce

Kód předmětu: 133BAPK
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
Bakalářská práce je závěrečnou prací bakalářského studia. Zadáním práce může být konstrukční řešení mostní nebo inženýrské konstrukce se zaměřením na vybrané detaily, technologii provádění apod., dále odborná studie na zadané téma s porovnáním variant, parametrické výpočty, provedení a vyhodnocení experimentů apod.
Obsah 
Bakalářskou práci na zvolené téma si student zapisuje na katedře po dohodě s vybraným vedoucím bakalářské práce. Rozsah a náročnost bakalářské práce odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty. Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru.

Bakalářská práce může mít formu konstrukčního řešení mostní nebo inženýrské konstrukce se zaměřením na vybrané detaily, technologii provádění apod., dále odborná studie na zadané téma s porovnáním variant, parametrické výpočty, provedení a vyhodnocení experimentů apod.
Literatura 
[1]  podle tématu zadání doporučí vedoucí práce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce (BK202008_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )