Bakalářská práce

Kód předmětu: 133BAPQ
Garant předmětu: Ing. Radek Štefan, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: https://people.fsv.cvut.cz/~stefarad/index.html

Anotace(semestr B232)
Bakalářská práce je závěrečnou prací bakalářského studia. Je v ní zpracován projekt budovy se zaměřením na konstrukční návrh a požárně bezpečnostní řešení, včetně posouzení požární odolnosti nosných prvků.
Obsah 
Práce je zaměřená na konstrukční a požárně bezpečnostní řešení objektu. Řešený objekt je specifikován po dohodě s vybraným vedoucím bakalářské práce. Rozsah a téma závěrečné práce jsou upřesněny při jejím zadání. Práce obsahuje revizi architektonického a stavebního řešení objektu, návrh a posouzení hlavních konstrukčních prvků objektu, požárně bezpečnostní řešení objektu, včetně posouzení požární odolnosti nosných prvků, případně i další rozšiřující část (variantní řešení, numerické výpočty s využitím softwaru apod.).
Literatura 
[1]  podle tématu zadání doporučí vedoucí práce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )