Bakalářská práce

Kód předmětu: 133BAPR
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
Bakalářská práce je závěrečnou prací bakalářského studia. Může mít formu zpracování statické části projektu nebo odborné studie na téma navrhování a uplatnění zadaného konstrukčního prvku s variantním srovnávacím výpočtem nebo parametrické výpočty nebo provedení a vyhodnocení experimentů apod.
Obsah 
Vypracování závěrečné práce na zvolené téma po dohodě s vybraným vedoucím bakalářské práce. Bakalářská práce mít formu zpracování statické části projektu nebo odborné studie na téma navrhování a uplatnění zadaného konstrukčního prvku s variantním srovnávacím výpočtem nebo parametrické výpočty nebo provedení a vyhodnocení experimentů apod.
Literatura 
[1]  Podle tématu zadání doporučí vedoucí práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )