Bakalářská práce

Kód předmětu: 133BAPZ
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
Bakalářská práce je závěrečnou prací bakalářského studia. Může mít formu odborné studie na téma betonových a zděných konstrukcí v souvislosti s dopady na životní prostředí nebo variantního srovnávacího výpočtu nebo parametrického výpočtu nebo provedení a vyhodnocení experimentů apod.
Obsah 
Vypracování závěrečné práce na zvolené téma po dohodě s vybraným vedoucím bakalářské práce. Bakalářská práce může mít formu odborné studie na téma betonových a zděných konstrukcí v souvislosti s dopady na životní prostředí nebo variantního srovnávacího výpočtu nebo parametrického výpočtu nebo provedení a vyhodnocení experimentů apod.
Literatura 
[1]  Podle tématu zadání doporučí vedoucí práce.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (127PZ01, 141PZ01, 142PZ01, 143PZ01) v předchozích semestrech
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (101PZ02, 125PZ02, 127PZ02, 133PZ02, 135PZ02, 136PZ02, 137PZ02, 141PZ02, 142PZ02, 143PZ02, 144PZ02, 154PZ02, 155PZ02, 220PZ02) v předchozích semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce (BZ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce (BZ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )