Betonové a zděné konstrukce 1

Kód předmětu: 133BK01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/vaskova/BK01.html

Anotace(semestr )
Zaměřením předmětu je navrhování betonových prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - navazuje na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem výuky je doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti železobetonových konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly, navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou probrány postupy navrhování včetně volby vhodných výpočetních modelů a výpočetních metod a zásad vyztužování.
Obsah 
1) Úvod. Postupy navrhování ŽB konstrukcí. Výpočetní modely a metody.
2) Zásady návrhu konstrukčních systémů vícepodlažních budov, konstrukční prvky - terminologie
3) Rámové konstrukce, prvky namáhané smykem a kroucením
4) Prvky namáhané kombinací ohybu a normálové síly, štíhlé tlačené prvky - postupy navrhování
5) Stropní desky - typy, statické působení, vylehčené desky, vliv prostupů na navrhování a vyztužení
6) Stropní desky po obvodě nepoddajně podepřené - statické vliv působení, vliv krouticích momentů
7) Stropní desky lokálně podepřené, metody výpočtu vnitřních sil, protlačení
8) Ztužení vícepodlažních budov - ztužující prvky, předpoklady a požadavky návrhu
9) Schodiště - typy betonových schodišť, navrhování, vyztužení, provádění
10) Výkresová dokumentace ŽB konstrukcí - výkresy tvaru a výkresy výztuže
11) Základové konstrukce - typy, návrhové přístupy, zjednodušené metody pro návrh plošných základů
12) Suterénní a opěrné stěny - typy, zásady navrhování a vyztužení
13) Stěnové nosníky - typy, metody navrhování a vyztužení
Literatura 
[1]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06323-1.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2021. 978-80-01-06916-5.
[3]  !Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2022. 978-80-01-06949-3
[5]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York 2010. 978-0-07-329349-3.
[6]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133NNKB
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 5.semestr (BC201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 5.semestr (BC202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 5.semestr (BK201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 5.semestr (BK202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 5. semestr (BM20200500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )