Betonové a zděné konstrukce 2

Kód předmětu: 133BK02
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: N/A

Anotace(semestr )
Předmět navazuje na předměty NNK a předmět BK01 a rozšiřuje objem znalostí na nutné minimum pro bakalářské studijní programy C a K. Obsah je možné shrnout následovně: - Zděné konstrukce - prvky namáhané tlakem, ohybem, smykem, vyztužené zdivo, zesilování zděných prvků - Navrhování betonových konstrukcí na mezní stav použitelnosti: omezení napětí, vznik a šířka trhlin, průhyby, aplikace na vodonepropustné konstrukce - Úvod do předpjatého betonu: návrh předpětí, ztráty předpětí, technologie - Betonové dílce, montované a spřažené prefamonolitické betonové konstrukce - specifika navrhování, dočasné návrhové situace, systémy a prvky montovaných betonových konstrukcí, vícepodlažní budovy a haly, stykování dílců, změny statického působení - Mosty: názvosloví mostů, uspořádání příčného řezu, zatížení, technologie provádění - Úvod do inženýrských konstrukcí
Obsah 
Předmět navazuje na předměty NNK a předmět BK01 a rozšiřuje objem znalostí na nutné minimum pro bakalářské studijní programy C a K.
Obsah je možné shrnout následovně:
- Zděné konstrukce - prvky namáhané tlakem, ohybem, smykem, vyztužené zdivo, zesilování zděných prvků
- Navrhování betonových konstrukcí na mezní stav použitelnosti: omezení napětí, vznik a šířka trhlin, průhyby, aplikace na vodonepropustné konstrukce
- Úvod do předpjatého betonu: návrh předpětí, ztráty předpětí, technologie
- Betonové dílce, montované a spřažené prefamonolitické betonové konstrukce - specifika navrhování, dočasné návrhové situace, systémy a prvky montovaných betonových konstrukcí, vícepodlažní budovy a haly, stykování dílců, změny statického působení
- Mosty: názvosloví mostů, uspořádání příčného řezu, zatížení, technologie provádění
- Úvod do inženýrských konstrukcí
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-03463-7
[2]  Foglar, M. a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP, Úvod do předpjatého betonu. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-04943-3
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1
Nezařazeno:
[4]  rocházka, J., Šmejkal, J.: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2022. 978-80-01-06949-3
Doporučená literatura:
[5]  Košatka, P.: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04210-6
[6]  Bhatt, P.: Prestressed concrete design to Eurocodes. London: SPON, 2011. ISBN 978-0-415-43911-4
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133NNKB
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133BM01
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133BM1K
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 6.semestr (BC201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 6.semestr (BC202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, 6. semestr (BM20200600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )