Betonové mosty 1

Kód předmětu: 133BM1K
Garant předmětu: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+3
Web předmětu: https://people.fsv.cvut.cz/~drahomic/

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy navrhování betonových a zděných mostních konstrukcí. Předmět se věnuje rovněž souvisejícím problémům od názvosloví, prostorového uspořádání a zatížení mostů až po navrhování jednotlivých typů betonových mostních konstrukcí a technologii jejich výstavby.
Obsah 
1. Názvosloví a zásady projektování mostních objektů.
2. Prostorové uspořádání silničních mostů; mostní svršek a mostní vybavení.
3. Prostorové uspořádání, mostní svršek a mostní vybavení železničních mostů. Mosty přes vodní překážky.
4. Spodní stavba. Ložiska a mostní závěry.
5. Zatížení, principy navrhování mostních konstrukcí podle teorie mezních stavů. Zatížitelnost.
6. Předpětí - účinky na konstrukce, principy návrhu, realizace.
7. Nosné konstrukce deskové.
8. Nosné konstrukce trámové a rámové.
9. Nosné konstrukce obloukové a klenuté.
10. Nosné konstrukce zavěšené a visuté, visutý předpjatý pás.
11. Monolitické konstrukce - výstavba na skruži, rotace,
12. Postupné vysouvání. Konstrukce příčně dělené - letmo betonované a segmentové.
13. Konstrukce z prefabrikovaných nosníků. Těžká prefabrikace.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Šafář, R., Kukaň, Vl., Drahorád, M., Foglar, M.: Betonové mosty 1. Přednášky. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010, ISBN 978-80-01-04661-6.
[2]  Šafář, R.: Betonové mosty 2. Přednášky. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-05543-4.
[3]  Šafář, R.: Betonové mosty 2 - cvičení. Návrh předpjatého mostu podle Eurokódů. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2015, ISBN 978-80-01-05690-5.
Doporučená literatura:
[4]  Šafář, R., Petřík, M., Tej, P.: Concrete Bridges - Worked Examples. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2015, ISBN 978-80-01-05179-5.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133BK02
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133YTBM
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr (BK202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )