Betonové a zděné konstrukce v arch. 1

Kód předmětu: 133BZA1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/hanzlhan/vyuka.html

Anotace(semestr )
Vlastnosti betonu a výztuže, spolupůsobení betonu a výztuže, chování (statické působení) betonových prvků, mezní stavy únosnosti (MSÚ) - únosnost železobetonových průřezů v ohybu, únosnost ve smyku , zásady vyztužování desek a trámů , prvky namáhané N+M, mezní stavy použitelnosti (MSP). Zděné konstrukce. Předpjatý beton.
Obsah 
Stručně popsat základní témata související s navrhováním betonových prvků podle současných trendů a platných norem.
Cílem je vysvětlit základní pojmy a definovat základní postupy navrhování a posuzování prvků běžných železobetonových konstrukcí v oblasti pozemních staveb.
Seznámení se základními vlastnostmi běžného betonu a betonářské výztuže.
Základní typy namáhání nosných prvků konstrukcí.
Literatura 
[1]  Hanzlová, H.- Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1, Základy navrhování betonový́ch konstrukcí, skriptum pro přednášky, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 255 s., ISBN 978-80-01-05323-2.
[2]  Drbohlavová, L. - Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1 - Komentované příklady , skriptum pro cvičení, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, 86. s. , ISBN 978-80-01-04888-7.
[3]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování betonových konstrukcí, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05587-8. 254 str.
[4]  :Sylaby přednášek, pomůcky pro jednotlivá cvičení, vzorové příklady.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 132PRA v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132PRA
------
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 133BZA2 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133BZA2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 5. semestr (BA20190500), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )