Betonové a zděné konstrukce v arch. 2

Kód předmětu: 133BZA2
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/hanzlhan/vyuka.html

Anotace(semestr )
Navrhování betonových prvků při kombinacích namáhání, únosnost štíhlých tlačených prvků, únosnost v protlačení a kroucení. Analýza chování železobetonových prvků a konstrukcí. Postup navrhování. Statické působení, volba a aplikace výpočetních modelů a metod, postupy zjednodušených metod a zásady vyztužování jednotlivých typů konstrukcí - stropní desky, rámy, ztužující stěny, schodiště, stěnové nosníky, suterénní a opěrné stěny, základy. Zvláštnosti návrhu montovaných konstrukcí.
Obsah 
Nejnutnější informace, které jsou potřebné pro statické výpočty při navrhování konstrukcí z prostého betonu a železobetonu.
Literatura 
[1]  Hanzlová, H. - Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1, Základy navrhování betonových konstrukcí
[2]  !skriptum pro přednášky, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. 255 s., ISBN 978-80-01-05323-2.
[3]  Drbohlavová, L.- Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady
[4]  skriptum pro cvičení, 1. vyd. Praha: Česká technika - akladatelství ČVUT, 2011. 86 s., ISBN 978-80-01-04888-7.
[5]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.:Navrhování betonových konstrukcí, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-05587-8.
[6]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06323-1.
[7]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06128-2.
[8]  Sylaby přednášek; pomůcky pro jednotlivá cvičení, vzorové příklady.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 133BZA1 v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133BZA1
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 6. semestr (BA20190600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )