Betonové a zděné konstrukce Q

Kód předmětu: 133BZKQ
Garant předmětu: Ing. Radek Štefan, Ph.D., doc. Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 3+3
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/bilypet1/133BZKQ.htm

Anotace(semestr )
Zaměřením předmětu je navrhování betonových a zděných prvků a konstrukcí vícepodlažních budov - navazuje na předmět Navrhování nosných konstrukcí. Obsahem výuky v oblasti železobetonových konstrukcí je doplnění a zobecnění postupů ověřování únosnosti konstrukčních prvků pro případy namáhání ohybem, smykem, kombinací šikmého ohybu a normálové síly, navrhování prvků namáhaných kroucením, protlačením, posouzení štíhlých tlačených prvků. Pro jednotlivé typy konstrukcí jsou probrány postupy navrhování včetně volby vhodných výpočetních modelů a výpočetních metod a zásad vyztužování. V části zaměřené na zděné konstrukce jsou probírány postupy pro návrh a ověření běžných typů vodorovných a svislých zděných konstrukcí.
Obsah 
1) Úvod. Postupy navrhování ŽB a zděných konstrukcí. Výpočetní modely a metody.
2) Zásady návrhu konstrukčních systémů vícepodlažních budov, konstrukční prvky - terminologie.
3) Rámové konstrukce, prvky namáhané smykem a kroucením.
4) Prvky namáhané kombinací ohybu a normálové síly, štíhlé tlačené prvky - postupy navrhování.
5) Stropní desky - typy, statické působení, vylehčené desky, vliv prostupů na navrhování a vyztužení.
6) Stropní desky po obvodě nepoddajně podepřené - statické působení, vliv krouticích momentů.
7) Stropní desky lokálně podepřené, metody výpočtu vnitřních sil, protlačení.
8) Ztužení vícepodlažních budov - ztužující prvky, předpoklady a požadavky návrhu.
9) Schodiště - typy betonových schodišť, navrhování, vyztužení, provádění. Výkresy tvaru.
10) Základové konstrukce, suterénní a opěrné stěny - typy, zásady navrhování a vyztužování.
11) Stěnové nosníky - typy, metody navrhování a vyztužení.
12) Zděné konstrukce - terminologie a vlastnosti zdiva, navrhování stropů a překladů zděných budov, funkce věnce.
13) Zděné konstrukce - navrhování stěn a pilířů na svislá i vodorovná zatížení.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06323-1.
[2]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2021, ISBN 978-80-01-06916-5.
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06128-2.
[4]  Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2010, ISBN 978-80-01-03463-7.
Doporučená literatura:
[5]  Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th ed. McGraw-Hill Higher Education, New York, 2010, ISBN 978-0-07-329349-3.
[6]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05323-2.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133NNKB
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 133PSBZ
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 5. semestr (BQ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )