Betonové a zděné konstrukce V

Kód předmětu: 133BZKV
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://people.fsv.cvut.cz/~stembpet/133BZKV/133BZKV.html

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových kon-strukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Obsahem předmětu je problematika navrho-vání desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého beto-nu. Mezní stavy použitelnosti. Úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.
Obsah 
Obsah předmětu je zaměřen na prohloubení znalosti studentů v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí na MSÚ v návaznosti na předmět NNK. Nově bude vyložena problematika navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých, studenti se seznámí se zásadami navrhování schodišť, ztužujících stěn, zděných konstrukcí, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého betonu. Dále budou probrány mezními stavy použitelnosti a na příkladech konkrétních poruchových oblastí bude ukázán i princip řešení těchto oblastí pomocí strut and tie modelů.

navrhování železobetonových konstrukcí na MSÚ
navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých
navrhování schodišť
navrhování ztužujících stěn
navrhování zděných konstrukcí
základy
opěrné stěny
montované konstrukce
haly
předpjatý beton
mezní stavy použitelnosti
princip řešení poruchových oblastí pomocí strut and tie modelů
shrnutí učiva, opakování a dotazy
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[2]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.
Doporučená literatura:
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133NNKB
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )