Betonové a zděné konstrukce Z

Kód předmětu: 133BZKZ
Garant předmětu: Ing. Michaela Frantová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10024

Anotace(semestr )
Obsahem přednášek předmětu je problematika navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého betonu. Dále je v rámci předmětu zahrnuta problematika zděných konstrukce a úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů. Obsahem cvičení je aplikace znalostí a dovedností získaných během přednášek na konkrétních stavbách. Vzhledem k zaměření oboru bude zpracovávána jak pozemní, tak inženýrská stavba.
Obsah 
navrhování železobetonových konstrukcí na MSÚ
navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých
navrhování schodišť
navrhování ztužujících stěn
navrhování zděných konstrukcí
základy
opěrné stěny
montované konstrukce
haly
předpjatý beton
mezní stavy použitelnosti
princip řešení poruchových oblastí pomocí strut and tie modelů
shrnutí učiva, opakování a dotazy
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[2]  Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.
Doporučená literatura:
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
[5]  Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133NNKB
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 5. semestr (BZ201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 5. semestr (BZ202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )