Computer Aided Structural Design

Kód předmětu: 133CASD
Garant předmětu: Ing. Josef Novák, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://people.fsv.cvut.cz/~novakjo6/EN133CASD.html

Anotace(semestr B232)
Computer-Aided Structural Design has been implemented as an optional compulsory course which provides students to gain knowledge in a computer-aided design and analysis of reinforced concrete structures. The objective of the course is to demonstrate the practical use of selected FEM software for the limit state design of various concrete structures. Namely, the focus is on computational models, reinforcement design, numerical modelling, crack control, deformation control and internal forces distribution.
Obsah 
1. Introduction of selected FEM software. Overview. Examples of structural design. Principles of numerical modelling. Software installation guide.
2. Software fundamentals. Software environment and settings. Project settings. Finite Element Method. Linear analysis.
3. Reinforced concrete frame design in two-dimensional environment: model development, load application, standard supports, spring supports.
4. Reinforced concrete frame design in two-dimensional environment: mesh settings, calculation settings, evaluation of results.
5. Reinforced concrete frame design in two-dimensional environment: reinforcement design.
6. Reinforced concrete slab design in two-dimensional environment: model development, load application, supports.
7. Reinforced concrete slab design in two-dimensional environment: mesh settings, calculation settings, evaluation of results.
8. Reinforced concrete slab design in two-dimensional environment: reinforcement design.
9. Reinforced concrete building design in three-dimensional environment: model development, load application, standard supports, spring supports.
10. Reinforced concrete building design in three-dimensional environment: mesh settings, calculation settings, evaluation of results.
11. The comparison of various computational models: time efficiency, computational accuracy.
12. The comparison of various computational models: conclusion, restrictions.
13. Nonlinear analysis: Beam local nonlinearity, initial imperfections
Literatura 
[1]  Procházka, Jaroslav (2013). Design procedures for reinforced concrete structures, ISBN 978-80-01-04240-3.
[2]  Giandomenico Toniolo, Marco di Prisco (2017). Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, ISBN 978-3-319-52033-9.
[3]  MacLeod, I. (2005). Modern structural analysis: modelling process and guidance, ISBN 0 7277 3279 X.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 8 (valid from 2020/21 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 2nd semester (ND20230200_2), dop. semestr 2 (valid from 2023/24 )