Concrete and Masonry Structures 1

Kód předmětu: 133CM01
Garant předmětu: doc. Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Anotace(semestr )
Structural design of concrete structures; prerequisite course 133FSTC Fundamentals of Structural Design - Concrete. Calculation models, methods of analysis (focus on simplified and empirical methods), reinforcing and detailing for particular structures and structural elements: slabs, frames, shear walls, staircase, basement and retaining walls, foundations.
Obsah 
1) Structural design of concrete structures, calculation models, methods of analysis (linear analysis, redistribution, etc.), Preliminary structural analysis, structural drawings.
2) Design of high-rise buildings, structural members, terminology, structural system, stiffening.
3) Concrete frames (sway frames, braced frames), reinforcing, detailing. Design for torsion.
4) Design of slender columns.
5) Slabs. Classification, design of slabs with openings, design of slabs with point load. One way slabs.
6) Two way slabs supported on edges. Analysis, reinforcement, detailing.
7) Flat slabs, slabs on columns. Analysis of flat slabs, empirical methods (Direct Design Method, Equivalent Frame Method), bending reinforcement.
8) Punching. Analysis, reinforcing, detailing.
9) Shear walls. Analysis, empirical method for tall walls, reinforcing, detailing.
10) Staircases. Classification, analysis, reinforcing.
11) Foundation. Classification, analysis, reinforcing.
12) Retaining walls, basements walls. Classification, analysis, reinforcing.
13) Deep beam, corbel, ledge.


Literatura 
[1]  Procházka, J., Štemberk, P. : Concrete Structures 1, 1. ed. Prague: CTU Press, ISBN: 978-80-01-03607-5
[2]  Procházka, J., Štemberk, P. : Design Procedures for Reinforced Concrete Structures,1st. ed. Prague: Česká technika - publishing house of Czech Technical University in Prague, ISBN 978-80-01-04240-3
[3]  James K. Wight, James G. MacGregor: Reinforced Concrete: Mechanics and Design, ISBN-13: 978-9332575714
[4]  Mosley W.H., Bungey, J.H., Hulse, R.:Reinforced Concrete Design, ISBN-13: 978-0230302853
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133FSTC
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 5th semester (BD20200500), dop. semestr 5 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 5th semester (BD20200500), dop. semestr 5 (valid from 2023/24 )