Concrete and Masonry Structures 2

Kód předmětu: 133CM02
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2996106.html#gsc.tab=0

Anotace(semestr B232)
Design of concrete structures on serviceability. Limit states approach. Stress control, cracking and crack width analysis, allowable crack width in concrete structures. Deformation of reinforced concrete structures, numerical and simplified analysis, criteria of acceptance. Prestressed concrete. Introduction, basic principles, design philosophy, prestress losses, technology of prestressing, pre-tensioning and post-tensioning, verification of serviceability and ultimate limit states. Masonry structures, introduction, terminology, design of structural elements, reinforced masonry. Strengthening of masonry structures. Precast concrete structures, design situations, specific problems. Strut and tie models. Joints. Industrial halls. Composite concrete-concrete structures. Introduction to concrete bridges and introduction to engineering structures.
Obsah 
The course follows the course Concrete structures 1 (133CM01).
In CM02 there is a mix of additional issues Serviceability limit states, Prestressed concrete, Precast and composite structures, Masonry design and introduction to bridges and engineering structures.
1 Design of concrete structures on serviceability. Limit states approach.
2 Stress control, cracking and crack width analysis, allowable crack width in concrete structures.
3 Deformation of reinforced concrete structures, numerical and simplified analysis, criteria of acceptance.
4 Prestressed concrete. Introduction, basic principles.
5 Prestressed concrete: design philosophy, prestress losses.
6 Prestressed concrete: technology of prestressing, pre-tensioning and post-tensioning, verification of serviceability and ultimate limit states.
7 Masonry structures: introduction, terminology.
8 Masonry strukctures: design of structural elements, reinforced masonry.
9 Strengthening of masonry structures.
10 Precast concrete structures, design situations, specific problems. Joints. Industrial halls.
11 Strut and tie models. Composite concrete-concrete structures.
12 Introduction to concrete bridges, loading, detailing.
13 Introduction to engineering structures.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Navratil, J.: Prestressed concrete, Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2014, p.202, ISBN: 978-80-248-3625-6
Doporučená literatura:
[2]  fib Model Code for Concrete Structures, 2010, Ernest und Sohn, Berlin, 2013, p. 434, ISBN: 978-3-433-03061-5
Studijní pomůcky:
[3]  EN 1990 Basis of structural design
[4]  EN 1992-1-1 Design of concrete structures, Part 1-1 General rules and rules for buildings
[5]  EN 1996 Design of masonry structures
[6]  EN 206 Concrete - Specification, performance, production and conformity
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133FSTC
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 6th semester (BD20200600), dop. semestr 6 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 6th semester (BD20200600), dop. semestr 6 (valid from 2023/24 )