Concrete and Masonry Structures 3

Kód předmětu: 133CM03
Garant předmětu: doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: N/A

Anotace(semestr )
Prestressed concrete structures, shell structures, prestressed cable structures, shear and torsion, load carrying capacity of bridges, design according to older standards and code provisions
Obsah 
1. Prestressed concrete – principles, design of prestressing
2. Prestressed concrete – losses of prestressing
3. Prestressed concrete – SLS and ULS assessment
4. Prestressed concrete – un-bonded prestressing
5. Prestressed concrete – creep effects
6. Torsion, shear & torsion interaction
7. Slender compressed elements, second order effect
8. Shells and membranes
9. Loading of bridges according to EN 1991-2, Older prestressed concrete design principles
10. Assessment of existing structures
11. Impact of construction sequence on the prestressing layout
12. Prestressed concrete - examples of aplications, heavy lifting, etc.
13. Summary
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Navrátil, J.: Prestressed Concrete Structures, 1. ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 184 p. ISBN 80-7204-462-1.
[2]  Procházka, J. - Štemberk, P.: Design Procedures for Reinforced Concrete Structures, 1. ed. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 190 p. ISBN 978-80-01-04240-3.
[3]  Bachman, H. - Steinle, A.: Precast Concrete Structures. Ernst&Sohn GmbH&Co. 2011 ISBN 978-3-433-02960-2
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, 1st semester (ND20230100), dop. semestr 1 (valid starting in 2023/24 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2024), skupina Civil Engineering, 1st semester (ND20230100), dop. semestr 1 (valid from 2024/25 )