Concrete Structures 4

Kód předmětu: 133CM04
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://people.fsv.cvut.cz/~stembpet/133CM04/133CM04.html

Anotace(semestr )
The course is focused on the following areas: New approach to the design of bending, shear, torsion, punching Application of plastic theory in the concrete design Computer analysis of concrete structures Non-linear analysis of concrete structures Probabilistic design Advanced concrete structures
Obsah 
Review, materials, design and check of reinforced concrete structures for bending and shear
Design of reinforced concrete slab for combination of bending and torsion moment at general point
Design of reinforced concrete slab of general shape, punching shear
Design of reinforced concrete wall of general shape
Theory of plasticity and its application to reinforced concrete structures
Deformations of reinforced concrete structures
Analysis of reinforced concrete structures using static software
Strut-and-Tie Models, principles and examples
Non-linear analysis of reinforced concrete structures
Probabilistic approaches to design of reinforced concrete structures
Foundations and industrial reinforced concrete floors
Advanced reinforced concrete structures
Advanced reinforced concrete structures
Literatura 
[1]  Concrete Structures - Euro-design Handbook. Editor: Josef Eibl, Ernst u. Sohn Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH, Berlin 1995, ISBN 3-433-01429-9
[2]  Procházka, J.: Design of plain and concrete members - Notes Part I (Xerox copy) Pume, D.: Notes on design masonry members - Notes Part II (Xerox copy)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering, branch Building Structures (ND202100_99), skupina Building Structures, 2nd semester (ND20160200), dop. semestr 2 (valid up to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, 2nd semester (ND20230200), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )