Projekt 2C

Kód předmětu: 133P02C
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: na webu katedry, adresa bude doplněna

Anotace(semestr )
Zpracování statické části projektové dokumentace pro zadaný objekt (část objektu). Konstrukční řešení vybrané varianty objektu s respektováním požadavků dalších profesí. Statický výpočet a výkresová dokumentace v rozsahu upřesněném při konzultacích. Na výuce se podílejí katedry KPS (K124) a geotechniky (K135).
Obsah 
Předmět je zaměřen na statickou část projektové dokumentace budovy nebo její části. Podkladem jsou obvykle stavební výkresy s vyřešenou dispozicí objektu - zadání nabízí vyučující nebo podklady přinese student. Po dohodě se upřesní, zda je téma vhodné a případně se upraví.
Student vypracuje koncepční návrh nosné konstrukce a podrobnější řešení vybrané části. Cílem je též výběr variantního řešení konstrukcí systému nebo určitých prvků, volba vhodných výpočetních modelů a metod. Na výuce se podílí též katedry K124 (stavební část projektu = kontrola podkladů zadání s případnými změnami, návrh skladeb pro výpočet zatížení, vybrané detaily) a K135 (založení objektu).
Součástí je prezentace řešení a diskuse.
Literatura 
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.
[2]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06323-1.
[3]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.
[4]  Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2022. 978-80-01-
[5]  normy ČSN EN pro navrhování (zatížení, navrhování betonových, zděných konstrukcí)
[6]  www.ebeton.cz
[7]  podklady dle konzultací (výpočetní programy, podklady výrobců dílců, zdiva, speciálních prvků)
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 124P01C
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, projekt (BC20130700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, projekt (BC20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )