Projekt 3C

Kód předmětu: 133P03C
Garant předmětu: doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřený na betonové a zděné konstrukce. Obsahem práce může být zpracování statické části projektové dokumentace budovy nebo její části, rozbor zadaného problému s podílem studia a zpracování poznatků z literatury, numerická analýza vybraného prvku nebo části konstrukce, příprava, provedení a vyhodnocení experimentálních úkolů apod. Možná je i spolupráce více studentů na jednom zadání. Dílčí participace kateder K124 a K135 nejsou povinné u všech studentů, rozsah závisí na typu zadání a rozhodnutí vedoucího učitele projektu.
Obsah 
Práce studenta na individuálně zadaném úkolu projekčního, teoretického nebo experimentálního charakteru, často v kombinaci uvedených složek. Obsah a rozsah práce je upřesňován na základě zpracování dílčích úkolů a konzultací.
Literatura 
[1]  stanovené vedoucím projektu podle zadání
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, volitelný projekt, 1. semestr (NC20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, projekt, 1. semestr (NC20230102_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )