Požární spolehlivost beton. a zděných konstrukcí

Kód předmětu: 133PSBZ
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 4+2
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/vyuka/133PSBZ.html

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na problematiku požární spolehlivosti betonových a zděných konstrukcí: chování betonu a betonových konstrukcí při požáru, zásady návrhu, teplotní analýza, zatížení, principy návrhu, návrhové metody, vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách, navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru. Součástí předmětu je také výuka vybraných partií z oblasti pokročilého navrhování betonových konstrukcí při běžné teplotě: mezní stavy použitelnosti, předpjatý beton, prefabrikované a spřažené konstrukce.
Obsah 
1) Úvod do problematiky požární bezpečnosti staveb. Chování betonových a zděných konstrukcí při požáru.
2) Software pro navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru. Teplotní analýza konstrukce.
3) Principy návrhu betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru, návrhové přístupy.
4) Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených teplotách.
5) Návrh podle tabulek - nosníky, desky, sloupy, stěny.
6) Zjednodušené výpočetní metody - metoda izotermy 500 °C, zónová metoda, metoda pro sloupy, metoda pro nosníky a desky, smyk a kroucení, zpřesněné výpočetní metody.
7) Specifika návrhu prvků z vysokohodnotného betonu. Betonové konstrukce po požáru. Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru.
8) Mezní stavy použitelnosti - úvod, rozdělení, zatížení, stádia působení betonových prvků. Mezní stav trhlin - minimální průřezová plocha výztuže, výpočet šířky trhlin. Mezní stav přetvoření železobetonových prvků.
9) Předpjatý beton - úvod, předpoklady výpočtu, výhody, materiály. Předpjaté konstrukce - technologie předpínání a provádění, příklady předpjatých konstrukcí, kotvení předpínací výztuže.
10) Návrh předpínací výztuže a její excentricity.
11) Ztráty předpětí. Konstrukční pravidla, zásady uspořádání prvků z předpjatého betonu. Předpjatý beton - kontrola mezních stavů použitelnosti, kontrola mezního stavu únosnosti (ohyb, smyk), kotevní oblasti.
12) Prefabrikované konstrukce vícepodlažních budov. Prefabrikované konstrukce hal.
13) Spřažené konstrukce - stropní konstrukce (beton-beton).
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Procházka, J., Vašková, J., Štefan, R.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04613-5.
[2]  Wald, F., a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, ISBN 80-0103157-8.
[3]  Foglar, M., a kol.: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP. Úvod do předpjatého betonu. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2012, ISBN 978-80-01-05690-5.
Doporučená literatura:
[4]  Wald, F., a kol.: Prokazování požární odolnosti statickým výpočtem. České vysoké učení technické v Praze, Praha 2010, ISBN 978-80-89113-69-9.
[5]  Purkiss, J.A., Li, L.-Y. Fire Safety Engineering Design of Structures, 3rd Edition. CRC Press, 2017, ISBN 978-1466585478.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133BZKQ
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavbení inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavbení inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 7. semestr (BQ202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )