Realizace beton. a zděných kostrukcí

Kód předmětu: 133RBZS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na praktické navrhování základních konstrukčních prvků betonových staveb, souvislost navrhování a statického působení prvků s technologií výroby a prováděním konstrukcí. Jsou představeny principy návrhu konstrukčních prvků a konstrukcí s důrazem na zjednodušené metody a postupy. Součástí předmětu je i navrhování zděných konstrukcí, úvod do navrhování mostů a inženýrských konstrukcí a základní principy navrhování předpjatých betonových prvků.
Obsah 
1. Navrhování a provádění betonových konstrukcí - metody navrhování, úvod do problematiky.
2. Vícepodlažní budovy - konstrukční řešení, ztužení objektu, konstrukční prvky.
3. Stropní desky - úvod, obecné rozdělení, chování, analýza, vyztužení, konstrukční zásady, provádění.
4. Lokálně podepřené stropní desky - klasifikace, chování, protlačení, vyztužení.
5. Železobetonové rámy - klasifikace, idealizace konstrukce, zjednodušené postupy.
6. Schodiště - druhy schodišť, terminologie, vliv technologie provádění a akustických požadavků na návrh.
7. Základové konstrukce a prvky spodní stavby - klasifikace, navrhování a provádění.
8. Předpjatý beton - princip působení, technologie výroby a provádění, principy navrhování
9. Mosty - úvod do navrhování mostů, klasifikace, terminologie.
10. Zdivo - principy navrhování a provádění, terminologie. Způsoby namáhání, jejich vliv na navrhování.
11. Analýza zděných konstrukcí. Zjednodušené metody. Vyztužování a zesilování zdiva.
12. Speciální betony - vláknobetony, vysokohodnotné betony, udržitelný rozvoj, recyklace.
13. Modely a metody pro navrhování betonových konstrukcí, stupně projektu, výkresová dokumentace, předběžný návrh.

Literatura 
[1]  Procházka, Šmejkal: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-06323-1.
[2]  Procházka, Šmejkal: Betonové základové a opěrné konstrukce. Nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-06128-2.
[3]  Procházka, Šmejkal: Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. Nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-06949-3.
[4]  Košatka: Zděné konstrukce 1. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-03463-7.
[5]  Foglar: Betonové konstrukce 3. Navrhování betonových konstrukcí na MSP. Úvod do předpjatého betonu. Nakladatelství ČVUT 2012. ISBN 978-80-01-04943-3.
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci některého předmětu ze skupiny (133NKRB, 133NNKB)
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr (BL201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb, 5. semestr (BL202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 5. semestr (BR20190005), dop. semestr 5 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 5. semestr (BR20190005), dop. semestr 5 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )