Beton v extrémních podmínkách

Kód předmětu: 133YBEX
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/vyuka/133YBEX.html

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen problematiku vystavení betonu a betonových konstrukcí extrémním podmínkám a mimořádným návrhovým situacím, a to jak v průběhu výstavby, tak i během životnosti konstrukce. Předmět navazuje na kurzy bakalářského studia zaměřené na základy navrhování betonových konstrukcí.
Obsah 
1. Extrémní podmínky z hlediska výroby a prostředí, extrémní návrhové situace, vliv extrémních podmínek na vlastnosti betonu a výztuže.
2. Návrhové přístupy a opatření z hlediska rizika vystavení nízkým teplotám a chemicky agresivnímu prostředí.
3. Návrhové přístupy a opatření z hlediska rizika vystavení vysokým teplotám a požáru.
4. Návrhové přístupy a opatření z hlediska rizika vystavení výbuchu a nárazu.
5. Návrhové přístupy a opatření z hlediska rizika vystavení účinkům seismicity.
6. Návrhové přístupy a opatření z hlediska rizika vystavení účinkům radiačního záření, problematika navrhování masivních konstrukcí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Procházka, J.; Štefan, R.; Vašková, J.: Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požáru. Praha: ČVUT v Praze, 2010. ISBN 9788001046135.
Doporučená literatura:
[2]  Zhou, X.; Bull, J.: Concrete in Extreme Environments. Whittles Publishing, 2018. ISBN 978-184995-327-6.
[3]  Pleau, R.; Pigeon, M.: Durability of Concrete in Cold Climates. Taylor & Francis, 1995. ISBN 9780203860786.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230101_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr (NC20230102_2), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )