Navrhování betonových konstr. na poč. C

Kód předmětu: 133YBKC
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: https://people.fsv.cvut.cz/~holanjak/vyuka/YBKC/

Anotace(semestr B231)
Seznámení s vybranými výpočetními programy pro modelování konstrukcí. Základy metody konečných prvků. Základní typy prvků pro modelování konstrukcí. Zásady pro volbu vhodného modelu. Praktické postupy návrhu a posouzení železobetonových konstrukcí s využitím softwarových nástrojů. Zásady a způsoby interpretace a ověřování výsledků. Praktické řešené příklady.
Obsah 
Úloha 1.1 - Rám: model konstrukce, zadání zatížení, výpočet vnitřních sil
Úloha 1.2 - Rám: vzpěr, nastavení betonu, návrhové vnitřní síly
Úloha 1.3 - Rám: návrh výztuže, posouzení průřezů (metoda mezních přetvoření, interakční diagram)
Úloha 1.4 - Rám: zadání výztuže v celém rámu, posouzení celého rámu
Úloha 1.5 - Rám: posouzení MSP
Úloha 2.1 - Deska: zadání geometrie a zatížení, nastavení sítě, nastavení řešiče
Úloha 2.2 - Deska: Kontrola velikosti sítě, kontrola výpočtu. Zobrazení výsledků na plochách. Nastavení pro návrh výztuže. Návrh podélné výztuže desky na MSÚ.
Úloha 2.3 - Deska: Návrh a posouzení podélné výztuže desky na MSÚ. Posouzení desky na protlačení. Posouzení desky na MSP.
Úloha 2.4 - Deska: Změna geometrie konstrukce. Úprava vyztužení desky. Návrh výztuže žebra.
Úloha 2.5 - Deska: Posouzení výztuže žebra na MSÚ a MSP. Posouzení desky s žebry na MSP.
Úloha 3.1 - 3D konstrukce: Zadání geometrie. Zatěžovací panely, klimatická zatížení.
Úloha 3.2 - 3D konstrukce: Analýza ztužujícího jádra a stěnového nosníku. Modul Soilin.
Literatura 
[1]  Kolář, V., Kanický, V., Němec, I.: FEM: Principy a praxe metody konečných prvků. Praha: Computer Press, 1997.
[2]  Jandera, M. a kol. Využití pokročilého modelování konstrukcí v magisterském studiu [on-line]. URL: http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/RPMT/Modelovani.html
[3]  Webové stránky jednotlivých softwarů.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr (BA20180800_2), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ201807_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )