Navrhování betonových konstr. na poč.

Kód předmětu: 133YBKP
Garant předmětu: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: -

Anotace(semestr B232)
Předmět je zaměřen na praktické využití výpočetní techniky k navrhování a projektování stavebních konstrukcí, zejména betonových. Hlavní část výuky je věnována obeznámení s aktuálně používanými statickými programy (např. SCIA Engineer). Z menší části je potom výuka věnována vybraným problémům dalších programů sloužících k projektování stavebních konstrukcí, zejména AutoCAD a MS Excel, a možnostem jejich využití ve spojení se statickým softwarem SCIA Engineer.
Obsah 
- seznámení se specifickými vlastnostmi základních programů pro navrhování konstrukcí (AutoCAD, MS Excel), tipy k používání při navrhování konstrukcí
- základní funkce a použití programů pro analýzu konstrukcí
- řešení základních úloh analýzy konstrukcí jako podkladu pro navrhování
- typické problémy souvisící s analýzou konstrukcí a jejich řešení
- praktické ukázky navrhování betonových konstrukcí
Literatura 
[1]  -
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )