Betonové mosty 2

Kód předmětu: 133YBM2
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Vítek, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4929106.html#gsc.tab=0

Anotace(semestr )
Předmět rozšiřuje výuku problematiky betonových mostů. Předmětem jsou zejména technologie výstavby mostů a specifika jednotlivých konstrukčních systémů.
Obsah 
1. Historický vývoj mostů od nejstarších po betonové mosty od začátku 20. stol. do současnosti, požadavky na mostní konstrukce a stručné zhodnocení existujících mostních konstrukcí s výhledem do budoucnosti
2. Mosty betonované na pevné skruži
3. Mosty z prefabrikovaných nosníků
4. Viadukty a mosty betonované na výsuvných skružích různých konstrukcí
5. Mosty stavěné postupným vysouváním.
6. Prefabrikované mosty ze segmentů
7. Spřažené ocelobetonové mosty
8. Mosty letmo betonované
9. Obloukové mostní konstrukce
10. Mosty zavěšené, visuté a typu extradosed
11. Mosty z vysokohodnotného betonu
12. Lávky
13. Integrované mosty
Literatura 
[1]  Vítek, J.: Mosty v České republice, Informační centrum ČKAIT, 2019, ISBN 978-80-88265-19-1
[2]  Vítek, J.: Historie předpjatého betonu. ČKAIT, 2016, ISBN 978-80-87438-84-8
[3]  Vítek, J.: Světové mosty od antiky po současnost. Grada publishing, a.s. 2019, ISBN 978-80-271-0770-4
[4]  Stráský, J.: Betonové mosty. ČKAIT 2001, ISBN 80-86426-05-X
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )