Concrete Bridges

Kód předmětu: 133YCB
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
The course of Concrete Bridges is focused on design and construction of this type of bridge structures. Lectures are devoted to spatial arrangement and equipment of road and railway bridges, bridge substructure, effects and realization of prestressing, types of concrete bridge structures and technologies of their construction. Seminars are split into interesting issues and provide an opportunity to apply the learnt principles.
Obsah 
The course of Concrete Bridges is focused on design and construction of this type of bridge structures. Lectures are devoted to spatial arrangement and equipment of road and railway bridges, bridge substructure. Load effects are investigated in detail. Prestressing is discussed in detail for the concrete bridge structures and technologies of their construction.
Literatura 
[1]  All material is provided on moodle platform.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Building Structures (BD201700_08), skupina Building Structures, Optional Subjects, 7-8th semester (BD20170700_2), dop. semestr 8 (valid from 2017-18 up to 2019-20 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Optional Subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 8 (valid from 2020-21 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 2nd semester (ND20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )