Projekt K

Kód předmětu: 133YKPJ
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: -

Anotace(semestr )
Náplní předmětu je základní ideový návrh konkrétní inženýrské konstrukce (most, podzemní konstrukce, komín, chladící věž, netypická konstrukce pozemních staveb). Snahou je soustředit práci studenta na koncepční návrh nosné konstrukce, varianty řešení, včetně jejich základního hodnocení a následný výběr finální varianty. Výstupem řešení je i stručná rešeršní studie zabývající se zadanou studovanou problematikou. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím projektu.
Obsah 
Koncepční (variantní) návrh a předběžné ověření hlavních rozměrů inženýrské konstrukce.
Literatura 
[1]  stanovené vedoucím projektu podle zadání
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, projekty K, 7. semestr (BK20190700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, projekty K, 7. semestr (BK20200700_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )