Modelování a vyztužování betonových prvků

Kód předmětu: 133YMVB
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/www/bilypet1/133YMVB.htm

Anotace(semestr )
Obsahem předmětu budou vybrané problémy z následujících okruhů: Vyztužování poruchových oblastí železobetonových konstrukcí. Úvod do nelineárního modelování železobetonových konstrukcí. Příprava vstupních dat pro numerické modely. Představení vybraných programů pro návrh betonových konstrukcí. Softwarové nástroje pro kreslení výkresů výztuže železobetonových konstrukcí.
Obsah 
1. Statistické vyhodnocení materiálových zkoušek. Příprava dat pro numerické modely
2. Vyztužování poruchových oblastí: Úvod do příhradových analogií.
3. Vyztužování poruchových oblastí: Návrh vybraných D-oblastí
4. Vyztužování poruchových oblastí: Nosníky s otvory
5. Vyztužování poruchových oblastí: Softwarové nástroje
6. Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Teoretické pozadí
7. Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Představení vybraného programu
8. Úvod do nelineárního modelování ŽB konstrukcí: Příklad ve vybraném programu
9. Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Představení možností
10. Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Základní příkazy, principy práce v programu
11. Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Praktický příklad 1
12. Vyztužování konstrukcí s využitím programu Allplan: Praktický příklad 2
13. Konzultace domácích cvičení, zápočty
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kohoutková, A., Procházka, J., Šmejkal, J.: Modelování a vyztužování betonových prvků - Lokální modely železobetonových konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2013. 978-80-01-05340-9.
[2]  Allplan - Průvodce pro vyztužování. https://campus.allplan.com/cz/training/tutorialy.html
Doporučená literatura:
[3]  Reineck, K.-H.: Examples for the Design of Structural Concrete with Strut-and-Tie Models. American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, USA, 2002. 0-87031-086-0.
Studijní pomůcky:
[4]  online https://web.archive.org/web/20070707094813/ a http://www.cee.uiuc.edu:80/kuchma/strut_and_tie/
Nezařazeno:
[5]  an Kuchma: Strut and Tie Resource Web)
Studijní pomůcky:
[6]  online: http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/pdf/frvs2009/Prihradova_analogie_a_resene_priklady.pdf (Semrád, K., Szücs, C.: Řešené příklady betonových konstrukcí pomocí příhradové analogie. ČVUT v Praze, 2013)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství, povinně volitelné předměty (BM20200700_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ201807_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, povinně volitelné předměty (BQ202007_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )