Technologie betonu

Kód předmětu: 133YTB
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Fládr, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://people.fsv.cvut.cz/~fladrjos/vyuka/YTB/YTB_cviceni.html

Anotace(semestr B241)
Posluchači jsou seznámeni se základními vlastnostmi jednotlivých složek betonu a jejich vlivu na nový návrh receptury betonu. Dále jsou prezentovány metody destruktivního a nedestruktivního zkušebnictví pro betonové a drátkobetonové prvky. Poslední kapitoly přednášek jsou věnovány realizaci betonových konstrukcí v praxi. Teoretické přednášky jsou doplněny cvičením, kde mají posluchači jedinečnou možnost si získané znalosti hned sami vyzkoušet včetně speciálních zkoušek.
Obsah 
Struktura betonu. Vliv složek na vlastnosti betonu, výroba betonu a jeho zkoušení. Vliv extrémních teplot na beton. Technologie Off-shore structures. Nanotechnologie ve stavebnictví.
Literatura 
[1]  Nedbal, Mazurová, Trtík : Speciální betony
[2]  Krátký, Trtík, Vodička : Drátkobetonové konstrukce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty (BC201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 do 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC2024), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby, povinně volitelné předměty (BC202007_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2024/2025 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )