Technologie výstavby a rekon. bet. mostů

Kód předmětu: 133YTBM
Garant předmětu: doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: N/A

Anotace(semestr B232)
Technologie výstavby a rekonstrukcí betonových mostních konstrukcí - spodní stavba a zakládání, nosné konstrukce, rekonstrukce.
Obsah 
Technologie výstavby a rekonstrukcí betonových mostních konstrukcí - spodní stavba a zakládání, nosné konstrukce, rekonstrukce.
Na příkladech a jako podpora pro bakalářskou práci.
Literatura 
[1]  Hrdoušek, Vl. a kol.: Betonové mosty 20
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 133BM1K
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )