Vysokohodnotné betony

Kód předmětu: 133YVHB
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Fládr, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se speciálním typem betonu, který dosahuje velkých pevností a vysoké trvanlivosti, což umožňuje realizaci velmi subtilních konstrukcí. Posluchači jsou seznámeni se složkami vysokohodnotného betonu a hlavně s odlišnostmi složení od běžného betonu. Složkám vysokohodnotného betonu, receptuře a způsobu výroby je věnována velká část přednášek, které jsou následně doplněny laboratorními cvičeními, kde si posluchači teoretické poznatky prakticky vyzkouší.
Obsah 
1. Úvod do předmětu a ukázky realizovaných konstrukcí ze světa a z ČR.
2. Složky a jejich vliv na vlastnosti betonu – kamenivo.
3. Složky a jejich vliv na vlastnosti betonu – cement.
4. Složky a jejich vliv na vlastnosti betonu – přísady a příměsi.
5. Složky a jejich vliv na vlastnosti betonu – drátky.
6. Specifika zkoušení vlastností UHPC v čerstvé a ztvrdlém stavu.
7. Realizace konstrukcí z UHPC a jejich trvanlivost.
Literatura 
[1]  Collepardi. M.: Moderní beton, Informační centrum ČKAIT, s. 344, Praha 2009, ISBN: 978-80-87093-75-7.
[2]  Aitcin, P. C.: Vysokohodnotný beton, Informační centrum ČKAIT, s. 591, Praha 2005, ISBN: 80-86769-39-9.
[3]  Metodika pro výrobu prvků z UHPC a pro kontrolu jejich provedení, výstup projektu TAČR TA 010110269, Kloknerův ústav ČVUT v Praze 2014
[4]  :online https://www.transportbeton.cz/tisk-a-media/dokumenty-ke-stazeni.html (Příručka technologa)
[5]  :online https://docplayer.cz/40671378-Metodika-1-metodika-pro-navrh-uhpc-a-pro-materialove-zkousky.html (Materiálové zkoušky)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr (NC20190100_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb (NC20230001), skupina Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr (NC20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )