Bakalářská práce

Kód předmětu: 134BAPQ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr B231)
V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia. Práce je zaměřena na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce.
Obsah 
Bachelor Project is enrolled by the student at the department of his choice, suiting to the student''s professional focus. Topics of possible Bachelor Projects are presented to the students couple of months ahead of the final semester. Possible topics are given in this document: "Návrh témat bakalářských prací a témata obhájených prací" of form B-IIa. The topics offered by the departments are based on the demand of design practice and research carried by the department. The extent and specialisation of the bachelor Project should match the knowledge and experience of the student gained during the study. The supervisor of the project may choose co-supervisors when needed.
Literatura 
[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )