Bakalářská práce

Kód předmětu: 134BAPQ
Garant předmětu: prof. Ing. František Wald, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr B232)
V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia. Práce je zaměřena na ocelové nebo dřevěné nosné konstrukce.
Obsah 
Bakalářskou práci na zvolené téma si student zapisuje na katedře po dohodě s vybraným vedoucím bakalářské práce. Rozsah a náročnost bakalářské práce odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty. Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru.
Literatura 
[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, bakalářská práce (BQ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )