Bakalářská práce

Kód předmětu: 134BAPR
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
V rámci předmětu student vypracuje bakalářskou práci, která je potřeba k zakončení bakalářského studia.
Obsah 
Bakalářskou práci může tvořit projekt jednodušší konstrukce, popř. shrnutí problematiky na dané téma s příkladem výpočtu.
Literatura 
[1]  Dle pokynů vedoucího práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )