Bachelor Project

Kód předmětu: 134BPRO
Garant předmětu: prof. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B232)
In this course, student formulates a bachelor''s thesis that is necessary to reach the bachelor''s degree. This course is focused on steel or timber structural design.
Obsah 
Bachelor Project is enrolled by the student at the department of his choice, suiting to the student''s professional focus. Topics of possible Bachelor Projects are presented to the students couple of months ahead of the final semester. Possible topics are given in this document: "Návrh témat bakalářských prací a témata obhájených prací" of form B-IIa. The topics offered by the departments are based on the demand of design practice and research carried by the department. The extent and specialisation of the bachelor Project should match the knowledge and experience of the student gained during the study. The supervisor of the project may choose co-supervisors when needed.
Literatura 
[1]  The source materials are selected by the Bachelor Project supervisor resp. co-supervisor.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Bachelor Project (BD20200800_1), dop. semestr 8 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, Bachelor Project (BD20200800_1), dop. semestr 8 (valid from 2023/24 )