Diplomový seminář

Kód předmětu: 134DISE
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Semestrální projekt magisterského studia.
Obsah 
Student připraví první část diplomové práce, prostuduje literaturu, analyzuje téma a připravá srovnání variant řešení konstrukce či mostu.
Literatura 
[1]  Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0
[2]  Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596
[3]  Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966
[4]  Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525
[5]  Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář (NK20160200_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Kostrukce a dopravní stavby, volitelný diplomový seminář (NK20160200_2), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář (NK20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, diplomový seminář (NK20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )