Dřevěné konstrukce 1

Kód předmětu: 134DK01
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 3+1

Anotace(semestr )
Úvod a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Polotuhé dřevěné lepené spoje. Základní nosné systémy. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi
Obsah 
Úvod a historie.
Přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví.
Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva.
Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí.
Navrhování podle mezních stavů, platné normy.
Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání.
Kombinace namáhání, stabilita.
Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí.
Polotuhé dřevěné lepené spoje.
Základní nosné systémy.
Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru.
Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi.
Opakování a shrnutí.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P. a kol.: Dřevěné konstrukce. Cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013, ISBN 978-80-0105-227-3
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04298-4
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 132PRPE v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132PRPE
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb - 6.semestr (BC201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby - 6.semestr (BC202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb, 6. semestr (BQ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb, 6. semestr (BQ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )