Dřevěné konstrukce 2

Kód předmětu: 134DK02
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
Výuka navrhování dřevěných prvků a konstrukcí – statické působení, volba výpočetních modelů a metod, návrh detailů a spojů, požární odolnost
Obsah 
1. Vývoj dřevěných konstrukcí, dřevo a materiály na bázi dřeva, základy navrhování.
2. Zatížení, návrh a posouzení konstrukčních prvků, navrhování základních typů nosných konstrukcí.
3. Pokročilý návrh spojů.
4. Modelování dřevěných konstrukcí.
5. Stabilita nosných konstrukcí.
6. Pokročilý návrh rovinných dřevěných konstrukcí.
7. Prostorové dřevěné konstrukce.
8. Skeletové dřevěné konstrukce a konstrukce dřevostaveb.
9. Konstrukce krovů.
10. Dřevěné mosty a lávky.
11. Rekonstrukce, ochrana dřevěných konstrukcí.
12. Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
13. Shrnutí problematiky, ukázka realizací.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kuklík, P. a kol.: Dřevěné konstrukce. Cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013, ISBN 978-80-0105-227-3
[2]  Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7
Doporučená literatura:
[3]  Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7
[4]  Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9
[5]  Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce 2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04298-4620-4
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (NC201900_99), skupina obor Kostrukce pozemních staveb, 2. semestr (NC20160200), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022-23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Statika pozemních staveb (NC20230002), skupina Statika pozemních staveb, 2. semestr (NC20230202), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )