Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1

Kód předmětu: 134DOA1
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/

Anotace(semestr )
Studenti se seznámí se základy navrhování ocelových prvků a konstrukcí. Předmět zahrnuje problematiku návrhu ocelových a ocelobetonových prvků, šroubovaný i svařovaných spojů. Jsou probrány základy navrhování konstrukcí: skeletů patrových budov, hal, mostů a lávek.
Obsah 
Studenti se seznámí se základy navrhování ocelových a ocelobetonových prvků, principy navrhování prvků, řešení patrových skeletů, hal a základy konstrukcí ocelových mostů. Procvičeny jsou základy navrhování prvků podle evropských návrhových norem. Studenti jsou připraveni na navrhování konstrukcí v navazujících atelierech v dalším semestru.
Literatura 
[1]  Studnička: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2015
[2]  Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 2, ČVUT, Praha, 2005
[3]  Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2014
[4]  Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2014
[5]  Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2015
[6]  Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2, Zatížení, ČVUT 2011
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132PRA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Architektura a stavitelství (BA201900), skupina Architektura a stavitelství, 6. semestr (BA20190600), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20 )