Diploma Project

Kód předmětu: 134DPP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr B231)
Design of steel / timber load bearing building structure according to external requirements in relation to interaction of load bearing and final completion structural elements. A study focused on research of load bearing structures may be also the topic of the the project. The project is assigned by a final project superisor individually.
Obsah 
For projects with the main focus on structural engineering, main load-bearing elements are designed together with building''s spatial stability and foundations. Also, calculation procedures, drawing documentation of the structure and its main detailing is also part of the project.
Part of the subject outcomes is a presentation of the student''s work to the class and supervisor with discussion and reasoning of the selected solution and procedures.
Literatura 
[1]  The source materials are selected by the Diploma Project supervisor and co-supervisors individually.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering, branch Building Structures (ND202100_99), skupina Building Structures, diploma projects (ND20160300_1), dop. semestr 3 (valid up to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (ND2023), skupina Civil Engineering, Diploma Project (ND20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )