Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str.

Kód předmětu: 134FSTS
Garant předmětu: doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/

Anotace(semestr B232)
The course is focused on basic principles of design of structural elements exposed to fire. The principles of loads applied at fire and methods for evaluating gas temperature and temperature of structural elements are explained. The design methods for simple steel, composite and timber structures are given.
Obsah 
The course is focused on basic principles of design of structural elements exposed to fire. The principles of loads applied at fire and methods for evaluating gas temperature and temperature of structural elements are explained. The design methods for simple steel, composite and timber structures are given.
Literatura 
[1]  Presentations on the web page of the course;
[2]  http://www.difisek.eu
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, Optional subjects, 7-8th semester (BD20200700_2), dop. semestr 8 (valid from 2020/21 to 2022/23 )