Fundamentals of Structural Design - Steel

Kód předmětu: 134FSTT
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr )
The course is focused on design of steel, steel and concrete concrete composite load-bearing structures. The students will learn how to design of simple structural elements (beams, columns, trusses) and structural bolted and welded connections.
Obsah 
The course is focused on design of steel, steel and concrete concrete composite load-bearing structures. The students will learn how to design of simple structural elements (beams, columns, trusses) and structural bolted and welded connections.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Trahair N.S., Bradford M., Nethercot D., Gardner L.: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 p. ISBN: 978-0-415-41865-2
[2]  Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P., Structural Steel Design According to Eurocodes, CTU Prague, 2012, 197 p. ISBN 978-80-01-05046-0
[3]  Studnička J., Design of Composite Steel and Concrete Structures with Worked Examples, CTU Prague, 2011. 76 p. ISBN 978-80-01-04840-5
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132TELA
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134ST01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Building Structures (BD201700_08), skupina Building structures, Compulsory Subjects, 4th semester (BD20170400), dop. semestr 4 (valid from 2017-18 up to 2019-20 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Building Structures, Compulsory Subjects, 4th semester (BD20200400), dop. semestr 4 (valid from 2020-21 )