Fundamentals of Structural Design - Steel

Kód předmětu: 134FSTT
Garant předmětu: Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 3 kred.
Rozsah výuky: 2+1

Anotace(semestr B232)
The course is focused on design of steel, steel and concrete concrete composite load-bearing structures. The students will learn how to design of simple structural elements (beams, columns, trusses) and structural bolted and welded connections.
Obsah 
The course is focused on design of steel, steel and concrete concrete composite load-bearing structures. The students will learn how to design of simple structural elements (beams, columns, trusses) and structural bolted and welded connections.

The course is focused on design of steel, steel and concrete concrete composite and timber load-bearing structures.
1. Steel material, production; structures fabrication and erection.
2. Steel properties; limit states.
3. Global structural analysis, cross section classification.
4. Stability of columns, critical length.
5. Beams, bending resistance; shear resistance.
6. Lateral torsional buckling.
7. Welded connections.
8. Bolted connections.
9. Steel and concrete composite structures.
10. Corrosion and fire protection of steel structures.
11. Timber - material properties.
12. Timber structures.
13. Movie of structural behavior, steel fabrication.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Trahair N.S., Bradford M., Nethercot D., Gardner L.: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 p. ISBN: 978-0-415-41865-2
[2]  Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P., Structural Steel Design According to Eurocodes, CTU Prague, 2012, 197 p. ISBN 978-80-01-05046-0
[3]  Studnička J., Design of Composite Steel and Concrete Structures with Worked Examples, CTU Prague, 2011. 76 p. ISBN 978-80-01-04840-5
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 132TELA
------
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 134ST01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Civil Engineering (BD2020), skupina Civil Engineering, 4th semester (BD20200400), dop. semestr 4 (valid from 2020/21 to 2022/23 )
- studijní plán Civil Engineering (BD2023), skupina Civil Engineering, 4th semester (BD20200400), dop. semestr 4 (valid from 2023/24 )